Η Τσακιρης Ηρακλής και Σία ΟΕ σε μια προσπάθεια για εξωστρέφεια και εύρεση νέων αγορών παραβρέθηκε στο Burgas στον εκθεσιακό χώρο Flora. Είναι σημαντικό να γίνονται γνωστές οι δυνατότητες των Ελληνικών επιχειρήσεων.